Brezplačno, sila zabavno in polno inovativnih športnih doživetij
051 675 408
boh@brezice.si

Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice

Poslanstvo ZPTM Brežice je zagotavljanje pogojev za trajno in nemoteno izvajanje dejavnosti podjetništva, turizma ter dejavnosti za mlade na območju občine Brežice. Zavod, ki ima tri organizacijske enote – Center za podjetništvo in turizem, Mladinski center in Mladinski hotel –, med drugim zagotavlja:
  • pospeševanje in vzpodbujanje podjetništva, 
  • načrtovanje, organiziranje in izvajanje promocijskih dejavnosti, 
  • pospeševanje trženja turističnih storitev doma, predvsem pa na tujih trgih,
  • organizacijo prireditev, sejmov, razstav, delavnic …,
  • vzpodbujanje in pomoč akterjem na področju podjetništva in turizma ter mladim pri pripravi in izvajanju samostojnih, lastnih programov in aktivnosti,
  • povezovanje z organizacijami, ki delujejo na področju podjetništva, turizma in dela z mladimi oz. za mlade – lokalno in širše,
  • podporo formalnim in neformalnim skupinam pri izvajanju programov za mlade v lokalnem okolju,  
  • promocijo tržnih produktov zobmočja občine.
Spletna stran: http://www.zptm.si/
Elektronska pošta: info@zptm.si
Telefon: +386 (0)5 90 837 90