Brezplačno, sila zabavno in polno inovativnih športnih doživetij
051 675 408
boh@brezice.si

Zavod Neviodunum

Zavod Neviodunum je največja povsem posavska medijska hiša, ki izdaja časopis štirinajstdnevnik Posavski obzornik in njegove tematske priloge, je neprofitna organizacija in deluje na področju medijev, kulture, odnosov z javnostmi, založništva, izobraževanja in drugih. S svojimi dejavnostmi prispeva k dvigu kvalitete življenja predvsem v Posavju, tj. v občinah Krško, Brežice, Sevnica, Kostanjevica na Krki, Radeče in Bistrica ob Sotli. Njegovi novinarji in sodelavci oblikujejo in upravljajo tudi informacijsko središče pokrajine Posavje na svetovnem spletu – www.PosavskiObzornik.si. Neviodunum je sodobno zasnovano informacijsko, komunikacijsko in kulturno razvojno središče, ki s svojimi projekti in dejavnostjo vse bolj sega tudi preko meja Posavja.
 
Uprava Zavoda Neviodunum in uredništvo njegovih medijev ter založništva sta si za enega poglavitnih poslanstev, poleg obveščanja o dogodkih lokalnega pomena, izbrala posredovanje lokalne oz. regionalne identitete v nacionalni in evropski prostor. Vsa našteta prizadevanja so seveda usmerjena k osrednjemu cilju – povečevati kvaliteto življenja prebivalcev lokalnih skupnosti oziroma regije v tem jugovzhodnem delu države.
 
Spletna stran: https://www.posavskiobzornik.si/
Elektronska pošta: redakcija@posavje.info
Telefon: +386 (0)7 49 05 780