Brezplačno, sila zabavno in polno inovativnih športnih doživetij
051 675 408
boh@brezice.si

Samopodoba in telesna aktivnost

Samopodoba in telesna aktivnost
Moderen življenjski slog, ki nas vse pogosteje sili k sedenju in vse manjši gibalni dejavnosti, pomembno vpliva na naše telesne značilnosti. K čezmerni telesni teži pa pripomore tudi »nova« hrana in dostopnost hrane, predvsem prigrizkov. Ta dva dejavnika pomembno vplivata na čezmerno telesno težo in s tem na zunanji videz. S spreminjanjem videza pa se spreminja tudi odnos do telesa ter s tem tudi telesna in splošna samopodoba. Ta relacija gre v obe smeri. To pomeni, da če spreminjamo svoj telesni videz k bolj ugodnemu, se s tem spreminja tudi samopodoba, ki postaja boljša.

Raziskave so preučevale, zakaj se mladi športno udejstvujejo, in prišle so do teh ključnih razlogov:
  • želja po socialni sprejetosti in podpori s strani vrstnikov,
  • zabava,
  • razvijanje in kazanje svojih gibalnih spretnosti ter zmožnosti in
  • telesni videz.
Vse to pa so pomembni sestavni deli telesne in celotne samopodobe.

Kako je pri rekreativnih športnikih?

Raziskave so pokazale, da imajo rekreativni športniki pozitivnejši pogled na lastno telo, svoje zdravstveno stanje, telesni videz, sposobnosti in spolnost kot nešportniki. Udeležba v športni aktivnosti je pri športni rekreaciji lahko možnost samopotrditve in izboljšanje posameznikove samopodobe. Pomembno pa je, da vsak najde šport, ki ga zmore, saj ima lahko doživljanje neuspeha pri športu tudi negativen učinek. Zato je pomembno, da občutimo, da je šport kot nekakšna igra in da se v aktivnosti zabavamo, saj je šport okolje za učenje življenjskih spretnosti, ki se lahko prenesejo na druga področja našega življenja.