Brezplačno, sila zabavno in polno inovativnih športnih doživetij
051 675 408
boh@brezice.si

Ambasadorji projekta Stavi na zdravje del začetnega psihološkega testiranja

Ambasadorji projekta Stavi na zdravje so mladostniki in mladi odrasli od 14. do 29. leta starosti, ki so se prostovoljno prijavili za to vlogo v želji po novih izkušnjah in izzivu. Poleg inovativnih športnih aktivnosti, ki jih čakajo v naslednjih mesecih, so bili tudi del psihološkega testiranja. To testiranje se je izvedlo čisto na začetku, pred začetkom izvajanja inovativnih aktivnosti. V času izvajanja aktivnosti pa sledijo opazovanja in beleženja ambasadorjevega vedenja, soočanja z izzivi, delovanja v skupini ... Na koncu se uvodno testiranje ponovi.

Psihološko, uvodno testiranje je zajemalo samoocenjevalne vprašalnike in psihološke teste različnih sposobnosti. Pri samoocenjevalnih vprašalnikih so ambasadorji opisovali sebe, kako se dojemajo, zaznavajo in opisujejo. Samoopisi so se nanašali na opis lastne osebnosti, lastnega vedenja v družbi, dojemanja lastne samopodobe in lastna doživetja prisotnosti čustvenih stisk. Pri preverjanju sposobnosti so se testi nanašali na sposobnost koncentracije, vztrajnosti, natančnosti in splošne intelektualne sposobnosti. Vse to tvori osebni profil ambasadorja. Temu se bodo dodali rezultati opazovanj med izvajanjem aktivnosti in ponovitveni testi ob koncu vseh aktivnosti.

Vse zgoraj navedeno bo osnova za izdelavo motivacijskega modela Stavi na zdravje, s pomočjo katerega bomo pridobili odgovore, zakaj naj bi se mladostniki in mladi odrasli morali ukvarjati s telesno aktivnostjo.

Glede na to, da je bilo testiranje dokaj zajetno in niti malo enostavno v določenih segmentih testiranja specifičnih sposobnosti, so ambasadorji kazali dobro motiviranost, ki pa je seveda nihala, vendar ne pri vseh. Fantje so imeli večkrat trenutke, ko so razmišljali o tem, da bi odnehali, vendar so bili nekako odločeni, da so ta projekt sprejeli z razlogom, zato so vztrajali. Sicer so bile potrebne besede spodbude, nekajsekundne pavze, nekaj izdihljajev, da so nadaljevali, ampak jim je uspelo in so bili na koncu dokaj dobrega razpoloženja ter veseli, da jim je uspelo. Vztrajnost je tudi ključni aspekt športa, ki lahko zaradi slabše samopodobe, občutkov neprimernosti, nezadostnosti in pobega pred tovrstnim stresom upade.