Brezplačno, sila zabavno in polno inovativnih športnih doživetij
051 675 408
boh@brezice.si

Motivacijski model BoH

Projekt Stavi na Zdravje (Bet on Health) ima poleg omogočanja brezplačnih, inovativnih vadb za posameznike v ozadju še dodaten namen. V teoriji se nas večina zaveda, da je ukvarjanje s športno aktivnostjo dobro za naše zdravje, za naš imunski sistem, za naš način prehranjevanja, pozabljamo pa, da je ukvarjanje s športno aktivnostjo koristno tudi za naše psihično zdravje ter predvsem za naš osebnostni razvoj in dojemanje sebe.

Ključne karakteristike in parametri naše osebnosti se razvijajo v obdobju mladostništva ter še nekaj let v zgodnji odraslosti (in seveda tudi kasneje) in dokazano je, da ima ukvarjanje s športom, predvsem v skupini, pozitivne vplive na razvoj teh parametrov. Ti parametri so tisti, ki nam pomagajo pri ustvarjanju dobrih socialnih odnosov, ti pa nam pomagajo pri motivaciji in samomotivaciji, doseganju ciljev, vodenju in odločanju, soočanju z novostmi in stresom ... ter nam pomagajo ohranjati čustveno čvrstost tudi v neprijetnih življenjskih situacijah.

Tako naj bi razvili odgovor na to, zakaj naj bi se ukvarjali s športom.

Za ta namen smo oblikovali dve starostni testni skupini, ki bosta podvrženi psihološkim, telesnim in vedenjskim testiranjem ter opazovanjem. Izvedli smo že začetno testiranje (vstopna meritev), sledijo pa še sprotna opazovanja in beleženja v času izvajanja športnih, strukturiranih aktivnosti. Na koncu sledi končno testiranje (izstopna meritev), ki bo identična vstopni z namenom primerjave in ugotavljanja sprememb. Dejansko bomo naredili eksperiment, skupaj z našimi ambasadorji, s katerim bomo dobili odgovor, kaj se dogaja z našim dojemanjem sebe, okolice, kako se razvijamo in kakšen doprinos bo na koncu imel šport v našem življenju. Model se bo tudi dotaknil zaposlovanja in kreiranja boljših lastnih, osebnostnih parametrov, ki močno vplivajo na našo poklicno identiteto in poklicno pot.
.

Ozaveščanje

Postavljanje novih ciljev je pomembno.

.

Motivacijski model

Razvili bomo odgovor na to, zakaj naj bi se ukvarjali s športom.

.

Mednarodna konferenca »Stavi na zdravje« 2020

Namen mednarodne konference Stavi na zdravje je združiti vodilne raziskovalce in strokovnjake, ki si bodo izmenjali svoje izkušnje in rezultate raziskav o vprašanjih športa, dobrega počutja in zdravja ter vloge lokalnih skupnosti pri načrtovanju, izvajanju in ocenjevanju politik ter praks, povezanih z vprašanji javnega zdravja.