Brezplačno, sila zabavno in polno inovativnih športnih doživetij
051 675 408
boh@brezice.si

PRAVILNIK NAGRADNE IGRE Bet on health - aktivne zapestnice

Organizator nagradne igre je projekt Bet on health – Stavi na zdravje. Nagradna igra ni v nobeni povezavi, sponzorirana, podprta ali organizirana s strani omrežja Facebook. Namen nagradne igre je promocija neprofitnega projekta Bet on health in zdravega gibanja v naravi.
 
POTEK, SODELOVANJE in TRAJANJE v NAGRADNI IGRI
Nagradna igra je objavljena in poteka na FB strani.

V nagradni igri lahko sodeluje vsak državljan RS, ki bo v času trajanja nagradne igre IZPOLNIL POGOJE za sodelovanje v nagradni igri, ki so:

✅ da v komentar zapiše, pri kateri aktivnosti mu bo aktivna zapestnica prišla prav.

Nagradna igra traja od 1. 9. 2020 od 17. ure do 10. 9. 2020 do 17. ure. Vsi, ki bodo do vključno 10. 9. 2020 (do 17.00) izpolnili zgoraj navedene pogoje, bodo sodelovali v žrebanju za nagrado. Odgovori vseh oseb, ki bodo izpolnile pogoje za sodelovanje v nagradni igri po končanem datumu, ne bodo upoštevani.

NAGRADA, ŽREBANJE in PREVZEM NAGRADE
Izmed vseh sodelujočih bomo izžrebali 3 srečne nagrajence/nagrajenke, ki bodo prejeli nagrado - aktivne zapestnice Honor Band 5. Nagrade so del projekta Bet on Health in zato niso finančno ovrednotene.

Komisijo za nadzor nagradnega žrebanja sestavljajo: Rok Retelj, Bojana Kunej Rožman, Matjaž Mirt in Maruša Mavsar. Rezultati žrebanja so dokončni in pritožba nanje ni mogoča. Nagrade niso zamenljive za druge produkte in niso izplačljive v gotovini.

Ime nagrajenca/nagrajenke bo objavljeno v sklopu Facebook objave nagradne igre. Nagrajenci so dolžni pisno, v skladu z navodili, ki jih prejmejo ob obvestilu, potrditi prevzem nagrade in sporočiti svoje osebne podatke (ime, priimek, naslov, telefonsko številko datum rojstva) in sicer najkasneje v roku 2 dni od prejema obvestila o nagradi.

Če nagrajenec v navedenem roku ne sporoči svojih osebnih podatkov ali nagrade ne prevzame oz. če nagrajenca ni mogoče obvestiti oz. mu ni mogoče izročiti nagrade, se šteje, da nagrade ne želi prevzeti. V tem primeru se mu nagrada ne podeli, organizator pa je prost vsakršnih obveznosti do nagrajenca.

ZASEBNOST IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
Organizator nagradne igre se zavezuje, da bo posredovane osebne podatke varoval skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in GDPR ter jih obdeloval izključno za namen te nagradne igre.

KONČNE DOLOČBE
Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil izvedbe nagrade igre, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave, ali vzroki na strani javnosti. O morebitnih spremembah nagradne igre bo organizator udeležence obveščal na facebook strani Bet on health.