Brezplačno, sila zabavno in polno inovativnih športnih doživetij
051 675 408
boh@brezice.si

Mednarodna konferenca »Stavi na zdravje« 2020

29. in 30. oktobra 2020


V današnjem globaliziranem in digitalnem svetu se promocija zdravja sooča s številnimi pomembnimi izzivi, ki se kažejo v naraščajočih socialno-ekonomskih neenakostih, različnih vladnih imperativih, gospodarskih pritiskih, spremembah v komunikacijskem in tehnološkem razvoju, spremembah motivacije in pričakovanj skupnosti. Namen mednarodne konference Stavi na zdravje je združiti vodilne raziskovalce in strokovnjake, ki si bodo izmenjali svoje izkušnje in rezultate raziskav o vprašanjih športa, dobrega počutja in zdravja ter vloge lokalnih skupnosti pri načrtovanju, izvajanju in ocenjevanju politik ter praks, povezanih z vprašanji javnega zdravja.

Konferenca bo zagotovila interdisciplinarni forum za raziskovalce, izvajalce in pedagoge, ki bodo razpravljali o najnovejših trendih in novostih, pa tudi o zaskrbljenosti in praktičnih izzivih ter sprejetih rešitvah na področju promocije zdravja in dobrega počutja, športa in lokalne politike.

Morebitne avtorje z vseh disciplinskih področij vljudno vabimo, da pomagajo oblikovati konferenco s predložitvijo razširjenih povzetkov svojih raziskav, ki naj jih pošljejo najkasneje do 25. septembra 2020.

Več podrobnosti o mednarodni konferenci na: https://www.ft.um.si/raziskovanje/konference/Strani/default.aspx.
.

Ozaveščanje

Postavljanje novih ciljev je pomembno.

.

Motivacijski model

Razvili bomo odgovor na to, zakaj naj bi se ukvarjali s športom.

.

Mednarodna konferenca »Stavi na zdravje« 2020

Namen mednarodne konference Stavi na zdravje je združiti vodilne raziskovalce in strokovnjake, ki si bodo izmenjali svoje izkušnje in rezultate raziskav o vprašanjih športa, dobrega počutja in zdravja ter vloge lokalnih skupnosti pri načrtovanju, izvajanju in ocenjevanju politik ter praks, povezanih z vprašanji javnega zdravja.